GIỚI THIỆU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

Hoạt động kết nối và trưng bày công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước, giúp các đối tác công nghệ thông tin giảm đáng kể chi phí quảng cáo tiếp thị cho các đơn vị Việt Nam, tăng cường khả năng lựa chọn các công nghệ thích hợp và tiếp cận nhanh chóng với các khách hàng trong nước và đa thương quốc tế.

GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ

Các tổ chức, cá nhân có thể tìm đối tác quốc tế trong việc mua và bán công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng, trao đổi trực tuyến với các chuyên gia công nghệ thông tin về các lĩnh vực quan tâm.

HỖ TRỢ

Kết quả hình ảnh cho support icon

Hỗ trợ các đơn vị cập nhật thông tin mới nhất về KH&CN, các kết quả nghiên cứu KH&CN trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực, thị trường công nghệ, đối tác, các chuyên gia tư vấn, văn bản pháp quy, các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ.

TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhằm đẩy mạnh sự phát triển thị trường KH&CN, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu…Chúng tôi là cầu nối giữa các chuyên gia hàng đầu và các công ty khoa học, viện nghiên cứu, đơn vị sản xuất cần tư vấn.

ĐẦU TƯ DỰ ÁN CNTT

Hoạt động đầu tư phân tích chuyên nghiệp định hướng dữ liệu giúp cho các nhà đầu tư của chúng tôi nhận được nhiều giá trị hơn và quản trị được rủi ro trong đầu tư