ông Hoàng Thọ Ninh

Chủ tịch & đồng sáng lập

 • Thạc sỹ Điện tử Viễn thông – Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA – Đại học North Western, Thuỵ sỹ.
 • Sáng lập và điều hành nhiều công ty trong lĩnh vực Công nghệ, Dịch vụ tích hợp hệ thống…

ông Vũ Đức Cúc

Phó Chủ tịch & đồng sáng lập

 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA – Đại học Help, Malaysia
 • Thạc sỹ Tài chính ngân hàng quốc tế, Đại học Edith Cowan, Australia
 • Đồng sáng lập và quản lý nhiều công ty về Đầu tư, Tài chính và Xuất nhập khẩu.

ông Lê Quý Sơn

Tổng giám đốc & đồng sáng lập

 • Thạc sỹ công nghệ thông tin – Đại học Monash, Australia.
 • Kỹ sư Phần mềm, đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.
 • Nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

ông Nguyễn Ngọc Anh

Phó Tổng Giám Đốc &

Giám đốc phát triển kinh doanh

 • Kỹ sư Điện tử Viễn thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin

ông Trần Danh Hoạt

Giám đốc phát triển phần mềm

 • Thạc sỹ Quản lý hệ thống thông tin – Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Giám đốc điều hành các công ty phát triển phần mềm, dịch vụ tích hợp hệ thống…
 • Nhiều năm quản lý đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp và Phát triển phần mềm, giải pháp phần mềm cho Viễn thông, Các tổ chức ngân hàng, Chính phủ và Khối doanh nghiệp.