SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COMGATE

Tổng nhân sự

 > 50 người

Kỹ / Lập trình viên / Chuyên gia

40 người

Chứng chỉ quốc tế

Master of Business Administration , Master of Science . 

Microsoft : MCP , MCSA , MCAD .

IBM : Wedsphese , Rational , Domino . 

Software Testing : ISTQB (Ineternational software testing qualifications Board)

project Managerment : PMP (Project Management Prosessional)

Networking: CCNA , CCNP. 

Database: Oracle .