Ban lãnh đạo gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Hàng trăm dự án đã tư vấn và triển khai thành công

Khách hàng tập trung là doanh nghiệp lớn và các tập đoàn luôn tin tưởng và khen ngợi

Đội ngũ chuyên môn và trình độ cao hơn 40 người